Pečujte o sebe s respektem, naprosto přirozeně a hlavně s radostí.